Ffitiadau Hydrolig Ar Gyfer Cymwysiadau Cemegol

Mantais Perfformiad Prosesu Cemegol

Gan fod cyfleusterau gweithgynhyrchu cemegol yn gweithredu o gwmpas y cloc, mae arwynebau offer yn gyson mewn cysylltiad â sylweddau gwlyb, costig, sgraffiniol ac asidig.Ar gyfer prosesau penodol, rhaid iddynt wrthsefyll tymereddau poeth neu oer eithafol a bod yn hawdd eu glanhau.
Mae ffitiadau pibellau dur di-staen ar gyfer cymwysiadau diwydiant cemegol yn cynnig llawer o fanteision.Mae'r teulu hwn o aloion haearn yn wydn, yn gwrthsefyll cyrydiad ac yn hylan.Mae union nodweddion perfformiad yn amrywio yn ôl gradd, ond mae nodweddion cyffredin yn cynnwys:
• Ymddangosiad esthetig
• Nid yw'n rhydu
• Gwydn
• Yn gwrthsefyll gwres
• Yn gwrthsefyll tân
• Glanweithdra
• Anfagnetig, mewn graddau penodol
• Ailgylchadwy
• Yn gwrthsefyll effaith
Mae gan ddur di-staen gynnwys cromiwm uchel, sy'n cynhyrchu ffilm ocsid anweledig a hunan-iacháu ar y tu allan i ddeunydd.Mae arwyneb nad yw'n fandyllog yn rhwystro ymwthiad lleithder, gan leihau cyrydiad agennau a phroblemau tyllu.Mae defnyddio glanhawr gwrthfacterol syml yn cael gwared ar facteria a firysau niweidiol.

Datrysiadau Rheoli Hylif Prosesu Cemegol Effeithiol
Mae Hainar Hydraulics yn cynhyrchu ffitiadau ac addaswyr dur di-staen safonol ac arferol ar gyfer cymwysiadau cemegol.O ddiogelu rhag cyrydiad i gadw purdeb cyfryngau proses, gall ein casgliad o gynhyrchion oresgyn unrhyw her.
• Ffitiadau crimp
• Ffitiadau y gellir eu hailddefnyddio
• Ffitiadau Hose Barb, neu Ffitiadau Gwthio Ymlaen
• Addasyddion
• Ffitiadau Offeryniaeth
• Ffitiadau DIN metrig
• Tiwbiau wedi'u Weldio
• Gwneuthuriad Custom
Nid ffitiadau ac addaswyr safonol yw'r dewis gorau bob amser ar gyfer pob cais.Sicrhewch ateb pwrpasol ar gyfer eich anghenion rheoli hylif gyda chymorth Hainar Hydraulics.
Mae ein hadran saernïo fewnol yn cynnwys personél profiadol ac offer peiriannu a weldio uwch.Gallant gynhyrchu cynhyrchion wedi'u teilwra i ofynion penodol.

Diwallu Anghenion Rheoli Hylif y Diwydiant Cemegol
Mae ffitiadau ac addaswyr o ansawdd isel yn ffrwyno galluoedd prosesu cemegol.Mae gan gysylltiadau sydd wedi'u peiriannu'n wael lwybrau gollwng, a gall waliau anghydffurfio dorri dan bwysau.Dyna pam ein Hydroleg Hainar.yn rhoi ansawdd yn gyntaf.Mae ein peiriannau CNC yn torri edafedd yn fanwl gywir.Gall rhifau rhan, rhifau cyfresol, rhifau swp, codau twyllo, ac unrhyw fath arall o olrhain gael eu incio â laser ar gynhyrchion.
Mae'r holl eitemau rydym yn eu cynhyrchu yn bodloni safonau sicrhau ansawdd ISO 9001: 2015 ar gyfer gosod, cynhyrchu a gwasanaeth.Mae deunydd yn cael ei gaffael gan gyflenwyr ag enw da, ac mae cydymffurfiaeth yn cael ei wirio wrth gyrraedd.Mae personél rheoli ansawdd yn defnyddio offer profi ac archwilio manwl gywir i gadarnhau bod pob cynnyrch yn rhagori ar safonau diwydiant cymwys neu fanylebau cwsmeriaid.Mae pob archeb yn cael ei harchwilio am gywirdeb cyn ei anfon.

Ceisiadau
Mae ein ffitiadau ac addaswyr yn berffaith ar gyfer unrhyw gais prosesu cemegol.Mae enghreifftiau yn cynnwys:
• Triniaeth Hylif
• Trosglwyddo gwres
• Cymysgu
• Dosbarthu Cynnyrch
• Oeri Anweddol
• Anweddu a Sychu
• Distyllu
• Gwahanu Torfol
• Gwahaniad Mecanyddol
• Dosbarthu Cynnyrch
Ein ffocws craidd yw ffitiadau hydrolig ar gyfer cymwysiadau cemegol, ond gallwn gynhyrchu a llongio bron unrhyw ddyfais rheoli hylif.Mae rhestr eiddo dur di-staen helaeth yn sicrhau bod gennym y rhan sydd ei hangen arnoch mewn stoc ac yn barod i'w llongio.


Amser postio: Mai-24-2021