Beth yw cysylltiadau hydrolig?Beth yw eu nodweddion?

Oherwydd ei strwythur syml, cynllun hyblyg a hunan-iro da, mae'r system hydrolig ohydroligcysylltiadaumae'n hawdd ei gyfuno â dulliau trosglwyddo eraill.Felly, ar hyn o bryd, fe'i defnyddir yn eang yn y rhan fwyaf o'r offer o bob math o fentrau, a'r system hydrolig ocysylltiadau hydroligyn gyffredinol yn system cylchredeg pibellau caeedig, y drafferth cudd o system hydrolig yw un o brif anfanteision trosglwyddo hydrolig.Unwaith y bydd system hydrolig yr offer yn torri i lawr, dylid pennu'r rheswm nam cyn gynted â phosibl a'i ddileu mewn pryd, er mwyn lleihau'r golled economaidd a achosir gan yr offer yn stopio.Mae angen i beirianwyr ddibynnu ar eu sgiliau proffesiynol eu hunain, gwybodaeth sylfaenol am drosglwyddo hydrolig,cydrannau hydroliga gwybodaeth sylfaenol am ddadansoddi namau cylched.

 

 

Mae system hydrolig gyflawn yn cynnwys pum rhan:

sef, cydrannau pŵer, actiwadyddion, cydrannau rheoli,cydrannau ategol (ategolion) ac olew hydrolig.Swyddogaeth yr uned bŵer yw trosi egni mecanyddol y prif symudwr yn egni pwysedd yr hylif.Strwythur pwmp hydrolig y ffurf gyffredinol o bwmp gêr, pwmp ceiliog a phwmp piston.Swyddogaeth actuators, fel silindrau hydrolig a moduron, yw trosi egni pwysau hylif yn ynni mecanyddol, gan yrru llwyth naill ai mewn symudiad cilyddol llinellol neu gylchdro.Mae'r elfen reoli (hy amrywiol falfiau hydrolig) yn rheoli ac yn rheoleiddio pwysau, llif a chyfeiriad yr hylif yn y system hydrolig.Yn ôl y swyddogaeth reoli wahanol, gellir rhannu'r falf hydrolig yn falf rheoli pwysau, falf rheoli llif a falf rheoli cyfeiriad.Rhennir falf rheoli pwysau yn falf budd (falf llawn), falf lleihau pwysau, falf dilyniant, ras gyfnewid pwysau, ac ati. Mae falf rheoli cyfeiriad yn cynnwys falf unffordd, falf unffordd rheoli hydrolig, falf gwennol, falf wrthdroi ac yn y blaen .Yn ôl gwahanol ddulliau rheoli, gellir rhannu falfiau hydrolig yn falf rheoli math switsh, falf rheoli gwerth sefydlog a falf rheoli cyfrannol.Mae cydrannau ategol yn cynnwys tanc olew, hidlydd olew, pibell olew a phibell ar y cyd, cylch sêl, cymal newid cyflym, falf pêl pwysedd uchel, cynulliad pibell, cymal pwysedd, mesurydd pwysau, thermomedr olew lefel olew, ac ati.Olew hydrolig yw'r cyfrwng gweithio ar gyfer trosglwyddo ynni yn y system hydrolig.Mae yna wahanol fathau o olew mwynol, emwlsiwn ac olew hydrolig synthetig.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Amser post: Chwefror-19-2024